Taalkennis voor Piloten en Luchtverkeersleiders volgens ICAO

Er werd vastgesteld dat een gebrekkig taalgebruik bij communicatie tussen piloten en verkeersleiding, of tussen piloten onderling, de hoofdzaak is of één van de oorzaken zijn voor ongevallen en misverstanden.

De meeste piloten en verkeersleiders zijn goed vertrouwd met de ICAO standaard fraseologie. Maar frequente communicatieproblemen doen zich voor als abnormale situaties optreden en wanneer een piloot en verkeersleider informatie moeten uitwisselen welke geen deel uitmaken van deze standaard fraseologie. Dit brengt meestal veel verwarring met zich mee en kan tot rampen leiden. Het is dus noodzakelijk dat er bij onvoorziene omstandigheden een gesprek in gewoon Engels kan plaats vinden.

 De nieuw verplichte taalkennis moet ervoor zorgen dat er duidelijk over de radio gecommuniceerd wordt tussen piloten en luchtverkeersleiders.
Daartoe heeft ICAO zes bekwaamheid niveaus bepaald in zes verschillende criteria (Zie evaluatie schaal hieronder). Het vereiste minimum is het operationele niveau 4 in alle zes criteria (Uitspraak, Structuur, Woordenschat, Vlotheid, Begrip en Gespreksvaardigheid of interactie.
Het eindresultaat is gelijk aan de laagst gehaalde punten uit deze 6 criteria.

Engels moet niet, zoals sommige beweren, Uw moedertaal zijn om een niveau zes te halen. Om een niveau zes te halen in het onderdeel wat uitspraak betreft, zal er wel geëist worden dat de uitspraak of het gebruikt dialect nooit de goede verstaanbaarheid zal storen. “Oxford English” is wel geen noodzakelijkheid!

Download language proficiency rating scale here